Văn Hóa New Real

Văn Hóa New Real

ĐỐI TÁC

– Trọng chữ tín, thực hiện đúng cam kết đôi bên.

– Đảm bảo quyền lợi, tạo điều kiện tối đa đôi bên cùng có lợi.

KHÁCH HÀNG

– Chuyên nghiệp từ tác phong, suy nghĩ, lời nói và hành động.

– Luôn giữ chữ tín và chịu trách nhiệm trong mọi lời nói và hành động với khách hàng.

– Mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng.

– Nâng tầm nhận thức vai trò của khách hàng đối với doanh nghiệp và cá nhân.

ĐỒNG NGHIỆP

– Luôn giữ vững tinh thần đoàn kết LỘC PHÁT HƯNG.

– Đề cao tinh thần đội, nhóm nhằm đạt mục tiêu chung cao nhất.

– Có trách nhiệm với bản thân, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp, nhân viên mới

LOGO SAN GIAO DICH BAT DONG SAN LOC PHAT HUNG

LOGO SÀN GD BĐS LỘC PHÁT HƯNG

SÀN GD BĐS LỘC PHÁT HƯNG

Hotline: 0902 938 793 – 0902 938 793