Tiến độ West Gate Park

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ West Gate Bình Chánh tháng 23/10/2019 23/10/201923/10/2019 Tiến độ West Gate Park, TIẾN ĐỘ, TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HCM Tiến độ xây dựng dự án căn hộ chung cư West Gate Bình...  xem chi tiết

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ West Gate Bình Chánh tháng 10/2019 11/10/201911/10/2019 Tiến độ West Gate Park, TIẾN ĐỘ, TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HCM Tiến độ xây dựng dự án căn hộ chung cư West Gate Bình...  xem chi tiết