Tag Archives: tien do du an can ho West Gate Binh Chanh

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ West Gate Bình Chánh tháng 11/2019 31/10/201931/10/2019 Tiến độ dự án West Gate Park, TIẾN ĐỘ, TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HCM Tiến độ xây dựng dự án căn hộ chung cư West...  xem chi tiết

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ West Gate Bình Chánh tháng 23/10/2019 23/10/201923/10/2019 Tiến độ West Gate Park, TIẾN ĐỘ, TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HCM Tiến độ xây dựng dự án căn hộ chung cư West Gate Bình...  xem chi tiết

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ West Gate Bình Chánh tháng 10/2019 11/10/201911/10/2019 Tiến độ West Gate Park, TIẾN ĐỘ, TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HCM Tiến độ xây dựng dự án căn hộ chung cư West Gate Bình...  xem chi tiết