Giới thiệu chung

Văn hóa New Real

Văn hóa New Real 08/05/201808/05/2018 Giới thiệu chung New Real là nơi tập trung những con người ưu tú và có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, có lòng yêu nước và tự...  xem chi tiết

Đào tạo huấn luyện 08/05/201808/05/2018 Giới thiệu chung CÔNG TÁC ĐÀO TẠO New Real luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Với Slogan New Real – Kết Nối Ước Mơ, New...  xem chi tiết

Tầm nhìn và sự mệnh 08/05/201808/05/2018 Giới thiệu chung TẦM NHÌN CỦA SÀN LỘC PHÁT HƯNG ĐẾN NĂM 2020 New Real là nơi hội tụ những nhân sự đã có kinh nghiệm lâu năm và được đào tạo kỹ lượng...  xem chi tiết

Thông điệp

Thông điệp 08/05/201808/05/2018 Giới thiệu chung Trong mỗi chúng ta, Khi trưởng thành ai cũng mong muốn tạo dựng cho mình một ngôi nhà riêng, một tổ ấm riêng. Hiện nay với sự phát triển của thị trường bất động...  xem chi tiết

New Real là nơi tập trung những con người ưu tú và có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, có lòng yêu nước và tự hòa dân tộc, hướng thiện và có tinh thần làm việc hết mình, quyết liệt vì những mục tiêu tốt đẹp.  xem chi tiết